Nejstarší knihy v naší knihovně

27.03.2011 22:01

     Při zpracování knihovního fondu v počítačovém programu Clavius byly nalezeny tyto nejstarší knihy. Mají pro nás spíše historickou hodnotu, protože pochází ze Čtenářského spolku Vlastimír  v Nových Zámcích a Čtenářského spolku Svornost v Letošově.

 

Autor

Název díla

Rok vydání

Nakladatelství

Třebízský, V.B

Stezkami našich dějin

1884

F. Bayer, Velké Meziříčí

Konrád, J.D.

Dalmatské povídky

1888

J. Otto, Praha

Zola, Emile

Zkáza I, II, III

1892

J.R. Vilímek, Praha

Třebízský, V.B

Pobělohorské elegie V

1893

F. Topič, Praha

Třebízský, V.B

V záři kalicha

1893

F. Topič, Praha

Třebízský, V.B

Pobělohorské elegie VI

1894

F. Topič, Praha

Třebízský, V.B

Z různých dob IX

1894

F. Topič, Praha

Třebízský, V.B

Z různých dob XIII

1895

F. Topič, Praha

Kipling, Rudyard

Obrázky z Indie

1896

Šimáček, Praha

Třebízský, V.B

Z různých dob

1904

F.Topič, Praha

Neruda, Jan

Politik pod čarou

1912

F.Topič, Praha

 


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz