O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

 

Historie

 

        Historie knihovnictví v Nesovicích a Nových Zámcích sahá do roku 1912, kdy byl 21. 1. 1912 založen Odbor národní jednoty „Vlastimír“. Spolek měl svou knihovnu, knihovníkem byl pan František Vlach. Dále zde existovala „Otakarova knihovna“, kam byly darovány knihy po zemřelém nájemci velkostatku v Nových Zámcích Otakaru Sekalovi. Také Tělocvičná jednota Sokol (zřízena 12. 9. 1919) měla svou knihovnu, knihovníkem byl pan Čeněk Buchta.

        V obci Letošov byl v roce 1893 založen Čtenářský spolek, který se později rozešel a knihy byly darovány v roce 1919 nově vzniklé Obecní veřejné knihovně. „Skříň i s knihami přenesena z hostince – spolkové to místnosti bývalého Čtenářského spolku – do budovy školní. Veřejná tato knihovna, z níž správce školy půjčuje knihy každou neděli, jest hojně navštěvována. Obec přispívá na opravu a zakoupení nových knih ročním obnosem 250,- Kč. Jest samozřejmé, že tento obnos by nedostačoval, a proto při divadelních představeních a jiných zábavách bývá na knihovnu pamatováno.“ (citováno z Kroniky obce Letošov)

        Při spojení obcí Nesovice, Nové Zámky a Letošov v roce 1942 došlo i ke sloučení místních knihoven. Od roku 1953 byla činnost lidové knihovny přerušena z důvodu nedostatku vhodných prostor. Znovu obnovena byla roku 1962, kdy byla knihovna umístěna v nově postavené požární zbrojnici. V tomto roce měla 2041 svazků, knihovna pro mládež 1642 svazků a knihy se půjčovaly dvakrát týdně.  

 

 

Současnost

 

        Nyní je knihovna umístěna v Domě služeb č.p. 172 v prvním poschodí a je organizační složkou Obce Nesovice.

        Knihovní fond tvoří 2 800 svazků a určitě si vyberete. Najdete zde beletrii domácí i zahraniční přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.  Odebíráme šest titulů časopisů - Týden, Květy, Vlasta, Naše krásná zahrada,  Zahrádkář a Čtyřlístek.

        Kromě půjčování knih a časopisů mohou čtenáři i ostatní návštěvníci knihovny využít internet na dvou PC, který je v rámci PIK (Projekt internetizace knihoven) zdarma.

        Přijďte se podívat do naší knihovny, a to každé pondělí a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod.  Spolupracujeme a využíváme služeb Knihovny KD ve Vyškově.

        S výběrem, obsluhou počítače a jakýmkoli jiným dotazem Vám rády pomůžeme!

 

 Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Podrobněji v sekci Služby.

 


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz