Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - děti do 15 let  30 Kč
                             - dospělí  50 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis  
Tisk - 1 strana    2 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

 

 


Webovky.knihovna.cz Web vznikl za podpory projektu Webovky.knihovna.cz